In een scheiding

Een scheiding is een emotionele periode. Soms is er sprake van conflict, strijd en boosheid.

Die emotionele periode helpt de ex-partners om van elkaar los te komen. Om een nieuwe periode te beginnen.

Langslepend conflict

We spreken van een conflictueuze scheiding als er een lang aanslepend conflict is. Door het conflict is de scheiding zeer complex geworden. De ex-partners wantrouwen elkaar. Dit wordt ook een 'vechtscheiding' genoemd.

Niet alleen de ex-partners zijn betrokken. Ook kinderen, familie en vrienden zijn betrokken in het conflict.

Door het wantrouwen is het moeilijk om tot een oplossing te komen.

Kinderen betrokken

De scheiding heeft een negatieve invloed op de kinderen. De ruzies zijn zo heftig en duren zo lang dat kinderen hiervan afzien.

De kinderen voelen zich gedwongen om voor een ouder te kiezen. Of de kinderen willen de andere ouder niet meer zien. Of de kinderen gaan zich als een ouder gedragen.

Zo’n scheidingen kennen alleen maar verliezers.

Beeld van jong meisje

Praat erover met 1712. Gratis en anoniem.

Heb je te maken met een complexe scheiding of 'vechtscheiding'? Ken je iemand die hierbij betrokken is en maak je je zorgen? Contacteer 1712. Professionele medewerkers luisteren naar je verhaal en geven je informatie en advies.

Ivan (48) over zijn complexe scheiding

Beeld van man van middelbare leeftijd

Na een relatie van vijftien jaar gingen Maria (44) en ik uit elkaar. Geen dag te vroeg want de laatste jaren maakten we voortdurend ruzie. Ook na de scheiding bleven we ruzie maken. Over de kinderen, over het huis, over Maria’s nieuwe partner … over alles eigenlijk. Een keer maakten we ruzie op de school van onze kinderen. En ook op een feest van vrienden kwam het tot een uitbarsting. We praten niet meer met elkaar. De communicatie verloopt nu via de kinderen. Dit is zo vermoeiend. Ik ben helemaal op.

Ivan