Dringende hulp of een noodsituatie?

Heb je dringend hulp nodig van de politie? Bel 101.
Heb je dringende medische hulp nodig of de brandweer? Bel 112.
Beide nummers zijn vierentwintig uur per dag bereikbaar.

Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW)

Het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) helpt mensen met al hun vragen en problemen die te maken hebben met welzijn. Een moeilijke relatie. Persoonlijke moeilijkheden. Juridische problemen. Problemen in je gezin of familie. Het CAW biedt ook hulp aan slachtoffers en plegers van geweld en misbruik.
Bel, mail of chat met het CAW of ga langs bij een CAW in jouw buurt: https://www.caw.be/contacteer-ons/

NuPraatIkErOver

Nupraatikerover.be is een chatbox voor minderjarigen die vragen hebben over of slachtoffer zijn van mishandeling, verwaarlozing of seksueel geweld.
Meer info en openingsuren vind je op de website.

JAC

Jongeren kunnen bij het JAC terecht met vragen over seksualiteit, relaties, je rechten en plichten, persoonlijke, financiële of materiële problemen, vrijetijdsbesteding, enz… De website www.caw.be/jac helpt je een JAC in de buurt te vinden. Je kan er ook online chatten met een JAC-medewerker.

Stop it Now!

Stop it Now! biedt ondersteuning aan mensen die zich zorgen maken over hun eigen seksuele gevoelens of gedrag naar minderjarigen en hun naasten. Je kan bellen, mail en chatten met de hulplijn. Meer info en openingsuren vind je op stopitnow.be

Zelfmoordlijn 1813

Denk je aan zelfmoord? Lijkt zelfmoord soms nog de enige oplossing? De deskundige vrijwilligers van 1813 luisteren naar jouw verhaal. Je kan bellen (vierentwintig uur per dag bereikbaar), chatten of mailen. Meer info vind je op zelfmoord1813.be

Child Focus

Child Focus wil de verdwijning en seksuele uitbuiting (zowel offline als online) van kinderen aanpakken en voorkomen. Child Focus werkt ook aan een veilig internet voor kinderen. Je kan Child Focus contacteren via het gratis nummer 116000 (vierentwintig uur per dag bereikbaar). Meer info vind je op childfocus.be

Tele-Onthaal

Zit je met iets? Praat met een vrijwilliger van Tele-Onthaal over wat je bezighoudt. Bel anoniem en gratis naar 106 (vierentwintig uur per dag bereikbaar) of chat via www.tele-onthaal.be

Awel

Awel luistert naar alle kinderen en jongeren met een vraag, een verhaal, een probleem. Wanneer je Awel contacteert zal een vrijwilliger naar jou luisteren. Je kan Awel bereiken via telefoon (102), e-mail, chat en forum. Meer info en openingsuren vind je op awel.be

Erkennings- en Bemiddelingscommissie

De erkennings-en bemiddelingscommissie historisch misbruik wil slachtoffers de mogelijkheid geven erkenning te krijgen voor wat hen werd aangedaan. Zowel slachtoffers van geweld en misbruik binnen organisaties als binnen de privésfeer (thuis, familieverband, kennissen) kunnen zich beroepen op de commissie. Het misbruik moet minstens 10 jaar oud zijn. Het kan zowel gaan om lichamelijk, seksueel als emotioneel misbruik of geweld en verwaarlozing.
Meer info vind je op comeb.be

Trefpunt Zelfhulp

Zoek je naar een zelfhulpgroep of lotgenotencontact? De website www.zelfhulp.be helpt je verder.

Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag

Het Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag van het Vlaams Agentschap Justitie en Handhaving is er voor mensen die grensoverschrijdend gedrag hebben meegemaakt in een sportclub, universiteit, theatergezelschap, productiehuis, sociaal-culturele vereniging of in een andere Vlaamse sector of organisatie. Ook mensen die iemand kennen dit heeft meegemaakt, kunnen er terecht voor advies of begeleiding. Meer info en openingsuren vind je op de website van vlaanderen.be