Op zoek naar een verklaring van een woord of term over geweld, misbruik of kindermishandeling?

Deze verklarende woordenlijst helpt je op weg.

Complexe scheiding / conflictscheiding / vechtscheiding: we spreken van een conflictueuze scheiding als er een lang aanslepend conflict is. Door het conflict is de scheiding zeer complex geworden. De ex-partners wantrouwen elkaar. Dit wordt ook een 'vechtscheiding' genoemd.

Economisch geweld / financieel geweld: handelingen waardoor iemand financiële schade ondervindt. Bijvoorbeeld: afpersing, diefstal of extreme financiële afhankelijkheid.

Eergerelateerd geweld: geweld om de eer van een familie te beschermen of te herstellen. Voorbeelden: eerwraak, vrouwelijke genitale verminking of gedwongen huwelijken.

Emotioneel geweld / psychisch geweld: handelingen waardoor iemand emotionele of psychische schade meemaakt. Bijvoorbeeld: schelden, vernederen, dreigen, sociaal isoleren of beschadigen van voorwerpen. Hieronder valt ook emotionele verwaarlozing. Bijvoorbeeld iemand negeren of niet de nodige liefde of aandacht geven.

Familiaal geweld: geweld in de familiale sfeer of familiale context. Het kan bijvoorbeeld gaan over kindermishandeling, ouderenmis(be)handeling, oudermishandeling, geweld tussen broers en zussen of partnergeweld.

Femicide: het doden van een vrouw of meisje omdat ze vrouw is.

Gedwongen huwelijk of huwelijksdwang: een gedwongen huwelijk is een verbintenis tussen twee personen van wie er ten minste één niet uit vrije wil met het huwelijk heeft ingestemd. Het gaat dus over huwelijken onder lichamelijke of psychische dwang.

Gedwongen prostitutie: Prostitutie of sekswerk betekent seks aanbieden in ruil voor geld of andere voordelen. Wanneer mensen in de prostitutie gelokt worden met valse beloften voor een betere toekomst in een ander land, is dat mensenhandel. Prostitutie of sekswerk zonder toestemming is strafbaar. Het gaat ook over situaties waarin iemand gedwongen wordt om aan sekswerk te doen.

Gendergerelateerd geweld: geweld op iemand vanwege het geslacht van die persoon of geweld dat personen van een bepaald geslacht onevenredig zwaar treft.

(Grensoverschrijdende) sexting: het tonen of doorsturen van seksueel getinte beelden zonder toestemming van degene die wordt afgebeeld.

Grooming: als iemand je vertrouwen wil winnen met de bedoeling om je seksueel te misbruiken.

Homofoob en transfoob geweld: iemand doet je geweld aan omwille van je seksuele oriëntatie, genderidentiteit of genderexpressie.

Huiselijk geweld: geweld in de huiselijke sfeer of huiselijke context. De personen die geweld plegen of meemaken zijn (ex-)partners, gezinsleden, huisvrienden, kinderen,... Ze hoeven niet onder hetzelfde dak te wonen.

Intiem terrorisme: een vorm van partnergeweld waarbij de ene partner systematisch geweld pleegt op zijn (ex-)partner. Dit geweld is vaak eenzijdig. Het geweld gebeurt om de (ex-)partner tot iets te dwingen, te controleren of te manipuleren.

Kindermishandeling: elke vorm van lichamelijk, emotioneel of seksueel geweld op kinderen, of lichamelijke of emotionele verwaarlozing van kinderen.

Kinderverwaarlozing: onvoldoende of niet ingaan op de basisbehoeften van een kind (kleding, voeding, hygiëne, medische verzorging, slaap). Bij emotionele verwaarlozing krijgt het kind onvoldoende of geen gepaste aandacht of liefde (zie ook kindermishandeling).

Lichamelijk geweld: handelingen waardoor iemand lichamelijk schade ondervindt. Bijvoorbeeld: slaan, dooreenschudden, verwonden met een voorwerp of wurgen. Ook het nalaten van handelingen valt hieronder. Bijvoorbeeld: iemand verwaarlozen of het niet geven van medische zorgen.

Loverboys of tienerpooiers: Een tienerpooier is iemand die zich eerst gedraagt als je lief, maar je daarna dwingt of chanteert om seks te hebben met andere mensen voor geld. Soms wordt 'loverboy' ook gebruikt als woord voor tienerpooier. Dat klinkt te romantisch. Iemand die je manipuleert, isoleert en uitbuit voor seks is allesbehalve romantisch.

Ouderenmis(be)handeling: geweld, mishandeling of verwaarlozing van een ouder persoon. De oudere heeft een persoonlijke en/of professionele vertrouwensrelatie met de persoon die geweld pleegt. Het oudere slachtoffer is gedeeltelijk of volledig afhankelijk van de persoon die geweld pleegt.

Oudermishandeling: een kind dat geweld pleegt op één of beide ouders.

Partnergeweld: partnergeweld is iedere vorm van geweld tussen partners of ex-partners.

Pesten: gewelddadig en (meestal) herhaald gedrag van één of meer personen, met de bedoeling om de andere(n) te kwetsen. De schade kan psychologisch, seksueel, lichamelijk of sociaal zijn. Wie wordt gepest, kan zich meestal niet verdedigen. Er is vaak sprake van een ongelijke machtsverhouding tussen de pester(s) en de gepeste.

Seksueel geweld: elke vorm van ongewenst seksueel contact. Dat kan online of offline gebeuren. Het kan gaan over ongewenste aanrakingen of het doorsturen van intieme beelden zonder toestemming van de persoon die is afgebeeld.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag: gedrag waarvoor geen toestemming werd gegeven, waarbij de partners niet gelijkwaardig zijn of gedrag dat niet vrijwillig gebeurt. Het gaat dus over gedrag waarbij er dwang, misleiding of chantage is (geen toestemming). Of gedrag waarbij iemand iets doet of ondergaat tegen zijn wil (niet vrijwillig). Grensoverschrijdend is ook als de ene partner meer macht heeft of sterker staat waardoor de andere moeilijk of niet nee kan zeggen (niet gelijkwaardig).

Seksueel misbruik: als iemand je met geweld, dreigementen, chantage of manipulatie dwingt tot seksueel contact. Bij seksueel misbruik is er sprake van dwang en is er vaak een machtsonevenwicht: de ander is dus niet gelijkwaardig aan jou, bijvoorbeeld door een groot leeftijdsverschil

Seksuele aanranding: tegen je zin aangeraakt, betast of uitgekleed worden.

Sextortion: bij sextortion of ‘seksuele afpersing’ word je overtuigd om seksuele beelden van jezelf door te sturen. De afperser dreigt om de beelden te verspreiden als je niet betaalt of niet doet wat de afperser vraagt.

Shaken Baby Syndroom: een vorm van lichamelijke kindermishandeling waarbij een ouder of verzorger een baby zo hard door elkaar schudt dat het kind hier schade van ondervindt.

Siblinggeweld: geweld tussen broers en / of zussen onderling.

Stalking: gedrag waarbij iemand je lastigvalt en je rust verstoort. Hierdoor voel je je niet meer veilig. Stalking is strafbaar. Het strafrecht spreekt over ‘belaging’.

Stealthing: Bij ‘stealthing’ doet een persoon stiekem het condoom uit tijdens de seks, terwijl de sekspartner enkel voor beschermde seks toestemming heeft gegeven.

Verkrachting: bij verkrachting is er seks met penetratie zonder toestemming. De penetratie kan met de penis, tong, vingers of een voorwerp gebeuren.

Vrouwelijke genitale verminking: een gedeeltelijke of volledige verwijdering van de externe geslachtsdelen van de vrouw en/of andere verwondingen van de vrouwelijke geslachtsdelen zonder enige medische reden.

Wraakporno: het verspreiden van naaktfoto’s of seksuele beelden zonder toestemming van de persoon die op deze beelden wordt afgebeeld. Wraak hoeft niet altijd het motief te zijn en de beelden hoeven niet pornografisch te zijn. Zie ook (grensoverschrijdende) sexting.