Op kinderen en jongeren

Kindermishandeling of geweld op kinderen

Kindermishandeling komt vaker voor dan we denken. Kindermishandeling is als een volwassene een kind of een jongere pijn doet. Of als een volwassene een kind verwaarloost.

Kindermishandeling is alle geweld van volwassenen op kinderen.

Kindermishandeling is lichamelijk, seksueel of emotioneel geweld. Of verwaarlozing van kinderen.

Lichamelijke en emotionele kindermishandeling

Lichamelijke kindermishandeling is als een volwassene een kind dooreen schudt, klappen geeft of ander lichamelijk geweld gebruikt. Volwassenen geven soms erge straffen of dreigen om dat te doen.

Bij psychische of emotionele kindermishandeling zegt de volwassene vaak slechte dingen over het kind. Het kind hoort dat het niet gewenst is. Dat het altijd lastig is. Dat het nooit iets goed doet. Of dat het een mislukking is. Hierdoor voelt het kind zich gekleineerd, vernederd of uitgelachen.

Verwaarlozing

Bij verwaarlozing zorgt de volwassene niet goed voor zijn kind. Het kind krijgt te weinig eten. De volwassene wast het kind niet of geeft het kind geen warme kleren.

Ook emotionele verwaarlozing komt voor. Dan krijgt het kind geen aandacht of liefde. Zijn gevoelens worden genegeerd. De volwassene toont weinig interesse voor het kind.

Beeld van een kleuter

Seksueel misbruik van een kind of jongere

Als een volwassene een minderjarige seksueel aanraakt of dat wil doen. Het kan gaan over kussen, strelen of verkrachting. Seksueel misbruik hoeft niet altijd lichamelijk te zijn. Een volwassene kan een minderjarige dwingen om naar porno te kijken. Of om naaktfoto’s te sturen of om zich uit te kleden.

Huiselijk geweld en kinderen

Bij huiselijk geweld zijn vaak kinderen betrokken. Elk kind, hoe klein ook, voelt de spanningen tussen zijn ouders. Hierdoor voelen kinderen zich onveilig of ongelukkig. Het is niet oké als kinderen hevige ruzies tussen hun ouders zien of horen. Dit is een vorm van emotioneel geweld op kinderen.

Praat erover. In alle vertrouwen.

Maak je je zorgen over een kind? Verlies je soms de controle waardoor je een kind pijn doet? Ben je minderjarig en doet iemand je pijn?

Bel of chat met 1712. Bespreek de situatie gratis en anoniem met een medewerker van 1712.

Ben je arts, CLB-medewerker of een andere professional? In dat geval kan je met vragen over een vermoeden van kindermishandeling terecht bij een Vertrouwenscentrum Kindermishandeling. Bij een Vertrouwenscentrum kan je als professional een melding doen. Meer info op kindermishandeling.be

Deniz (31) maakt zich zorgen als hij Berat (2) bij zijn ex afzet

Elke week zet ik mijn kind af bij zijn moeder, mijn ex-partner. Zij heeft psychische problemen. Ze neemt antidepressiva en slaapmiddelen. Ze kan de zorg voor Berat niet aan. Ik weet dat ze soms ongeduldig met hem is. Een kind van twee schud je toch niet dooreen?

Deniz

Kleuter (5) van de buren gaat niet naar school

Naast mijn appartementsgebouw is er een speeltuin. Eén van de buurjongetjes, een kleuter, is er vaak. Zelfs tijdens schooldagen. Hij draagt oude kleren en ziet er ongewassen uit. Hij kijkt vaak droevig. Als ik hem aanspreek, zegt hij niks terug. Ik maak me zorgen.

Mo

Sandra (48) kan het niet meer aan

Mijn emmer zit vol. Ik kan de voltijdse job en de zorg voor de kinderen niet meer aan. Soms word ik kwaad op mijn kinderen voor iets kleins. Roepen of met deuren slaan gebeurt steeds vaker. Als dit zo blijft doorgaan…

Sandra

Olivia (12) krijgt klappen als ze zich niet gedraagt

Beeld van een jong meisje

Mijn moeder staat er alleen voor. Ze heeft veel stress.
Bij het minste schreeuwt ze op me. Als ik terug schreeuw krijg ik klappen. En ook als ik te laat thuis kom of slechte punten haal.

Olivia

Albert (79) maakt zich zorgen over Milan

Beeld van oude man

Mijn kleinzoon Milan (11) vertelt me dat zijn ouders vaak ruzie hebben. Hij zegt dat ze elkaar duwen en slaan. Hij zit dan op zijn kamer en luistert naar muziek. Eén keer is Milan moeten tussenkomen om zijn moeder te verdedigen. Ik durf de vader van Milan hierover niet aan te spreken.

Albert