1712 is een hulplijn voor elke burger met een vraag over geweld, misbruik en kindermishandeling.

1712 is een samenwerking tussen de Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) en de Vertrouwenscentra Kindermishandeling. Professionele hulpverleners van het CAW en het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling bieden telefonisch en online hulp.

Let op

In een noodsituatie: bel de politie op het nummer 101. Voor dringende medische hulp: bel het noodnummer 112.

Veelgestelde vragen

Wat doet hulplijn 1712?

We nemen de tijd om goed naar jou te luisteren.

We geven informatie en advies.

We schatten samen met jou de risico’s in. We bespreken de stappen die je kan zetten.

We kunnen je doorverwijzen naar een Centrum Algemeen Welzijnswerk, een Vertrouwenscentrum Kindermishandeling of een andere dienst.

We laten de beslissing aan jou over. Tenzij jij in gevaar bent, of degene over wie je belt. Dan komen we in actie.

1712 is een hulplijn. We zijn geen meldpunt bij wie je (vermoedens van) geweld kan melden. We bespreken samen met de beller of chatter welke stappen er gezet kunnen worden bij vermoedens van geweld.

1712 is geen noodnummer. Als je dringende hulp wil, bel dan 101 voor dringende politiehulp of 112 voor dringende medische hulp.

Voor wie is 1712?

1712 is er voor jou: kind, jongere, volwassene en oudere. 1712 is er voor elke vraag over elke vorm van geweld of misbruik. Niet alleen lichamelijk geweld. Ook psychisch (of emotioneel), financieel of seksueel geweld.
1712 is er voor iedereen: slachtoffers, getuigen van geweld en mensen die (soms) geweld plegen. Je hoeft niet te zeggen wie je bent. Je hoeft je identiteit niet bekend te maken.

Hulplijn 1712 is er in de eerste plaats voor burgers. Professionals kunnen vaak bij andere diensten terecht, bijvoorbeeld bij een Vertrouwenscentrum Kindermishandeling bij een vermoeden van kindermishandeling.

Wie luistert naar mijn verhaal?

Voor hulplijn 1712 werken professionele hulpverleners van de Centra voor Algemeen Welzijnswerk en de Vertrouwenscentra Kindermishandeling. Zij luisteren naar jouw verhaal, vragen of twijfels. Ze geven je informatie of verwijzen je door naar de best passende hulp.

Wie contacteer ik als 1712 gesloten is?

Als jij wil praten als 1712 gesloten is, kan je een vrijwilliger van Tele-onthaal bellen op het nummer 106. Tele-onthaal is vierentwintig uur per dag bereikbaar, en werkt ook gratis en anoniem.

Als je dringende hulp wil, bel dan 101 voor dringende politiehulp of 112 voor dringende medische hulp.

Kan ik ook bij 1712 langskomen?

Je kan niet bij 1712 langskomen. 1712 is een telefonische en online hulplijn. Je kan 1712 wel contacteren om te bespreken bij welke dienst je kan langsgaan, bijvoorbeeld een Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) bij jou in in de buurt.

Ik kan 1712 niet bereiken. Wat nu?

Als je ons niet telefonisch of via chat kan contacteren, spreek dan een bericht in op ons antwoordapparaat. Of stuur een mail met je telefoonnummer zodat wij je kunnen terugbellen.

Wil je met iemand praten buiten onze openingsuren, dan kan je ook contact opnemen met de vrijwilligers van Tele-onthaal (tel. 106 of www.tele-onthaal.be). Zij zijn vierentwintig uur per dag bereikbaar, en werken ook gratis en anoniem.

Ik krijg geen antwoord op mijn mail.

We geven een antwoord binnen de twee werkdagen. Als je geen antwoord krijgt, heb je misschien niet het juiste e-mailadres genoteerd in het mailformulier op onze website. Het kan ook dat ons antwoord in je map 'ongewenste e-mail' of ‘spam’ terecht is gekomen.

Bij welke organisaties kan ik nog terecht?

In Vlaanderen en Brussel zijn er verschillende organisaties waar je terecht kan met vragen over geweld, misbruik en kindermishandeling. 1712 zoekt samen met jou uit bij welke organisatie jij hulp kan vragen, waar je je goed bij voelt, en wat je van de organisatie kan verwachten. Op deze pagina vind je een overzicht van een aantal organisaties waar je terecht kan.

Hoe zit dat met mijn privacy?

1712 vindt privacy en vertrouwen heel belangrijk. Je kan hulplijn 1712 anoniem contacteren. Je hoeft je naam niet te zeggen en er verschijnt achteraf niks op je telefoonrekening als je met 1712 belt. Onze hulpverleners zien jouw telefoonnummer niet verschijnen.

1712 hecht veel belang aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens, bijvoorbeeld als je ons mailt.

Elke hulpverlener van 1712 heeft beroepsgeheim. Elke hulpverlener gaat correct om met de vertrouwelijke informatie die jij ons geeft.

Lees er meer over in onze privacyverklaring.

Ik ben (on)tevreden.

Wij vinden het belangrijk om onze hulpverlening te blijven verbeteren. Vertel het ons als je tevreden bent over onze hulpverlening. Of vertel ons als je niet tevreden bent.

Hulpverlening is mensenwerk. Vaak gaat het heel goed en soms loopt er eens iets fout. Daarom is het belangrijk om zo snel mogelijk te horen hoe we jou beter kunnen helpen.

Probeer je ontevredenheid eerst te bespreken met een hulpverlener van 1712. Soms lost het probleem zich op door erover te praten.

Vind je dit moeilijk of heb je het gevoel dat het probleem niet is opgelost? Dan kan je een klacht indienen via het klachtenformulier.

Over deze website en toegankelijkheidsverklaring website

De website 1712.be is eigendom van het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) Oost-Brabant, Redingenstraat 6, 3000 Leuven. Het expertisecentrum Resilient People van UC Leuven-Limburg werkte mee aan de inhoud van deze website.

Toegankelijkheidsverklaring 1712.be

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op www.1712.be en is opgesteld op 13 juni 2023.

Hulplijn 1712 streeft ernaar haar website toegankelijk te maken in overeenstemming met internationale richtlijnen (Web Content Accessibility Guidelines 2.1 niveau AA).

Deze website voldoet zo goed als mogelijk aan die richtlijnen maar moet nog verbeterd worden. Op een aantal pagina’s moet het contrast aangepast worden zodat er een contrastverhouding bestaat van minstens 4,5:1 tussen de tekst en de tekstachtergrond. De ankertekst, de aanklikbare tekst in een hyperlink, moet op sommige pagina's ook aangepast worden. We werken hier momenteel aan.

Deze toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst herzien op 7 december 2022 op basis van een toegankelijkheidscontrole van de Dienst Diversiteitsbeleid van de Vlaamse overheid.

Feedback en contactgegevens
Voor meer informatie over de toegankelijkheid van de website kun je contact opnemen met 1712.be via info@1712.be. Geef hierbij de link naar de webpagina waarover je een opmerking hebt.