Pesten

Wat is pesten?

Pesten is geweld. Het is geweld van één of meerdere personen. Pesten heeft de bedoeling om de andere(n) te kwetsen. Wie wordt gepest, kan zich meestal niet of moeilijk verdedigen. Tussen de pester(s) en de gepeste is er vaak een ongelijke relatie. Omdat de gepeste alleen is, omdat de gepeste jonger is of omdat de gepeste minder macht of invloed heeft.

Pester en omstaander

Een pester of pesters rekenen erop dat omstanders niet tussenbeide komen. Of ze hopen dat ze net meedoen. Dat kan door hun voorbeeld te volgen, of door het pestgedrag te versterken met gelach of gejuich.

Pesten komt overal voor

Pesten komt voor in relaties, in een gezin, op de werkvloer, op school, in de scouts of op kamp. Pesten komt overal voor.

Eenmalig of langdurig

Bij pesten gaat het vaak om herhaaldelijk gedrag. Maar een éénmalige pesterij kan ook een grote impact hebben. De duur van de pesterijen verschilt. Soms duren ze een korte periode, soms een langere periode.

Beeld van jong meisje

Voorbeelden

Pesten gebeurt op allerlei manieren: online, in levenden lijve of op een andere manier.

Voorbeelden van emotioneel pesten:

 • Kwetsende opmerkingen
 • Schelden
 • Dreigen
 • Uitsluiten
 • Roddels of geruchten verspreiden

Voorbeelden van lichamelijk en materieel pesten:

 • Slaan
 • Schoppen
 • Duwen
 • Spullen beschadigen of stelen

Voorbeelden van online pesten of cyberpesten:

 • Pesten via gsm’s en smartphones, tablets, spelconsoles of de computer
 • Het verspreiden van online haatberichten
 • Beledigende of bedreigende foto’s of video’s verspreiden
 • Verspreiden van persoonlijke of intieme informatie

Wie wordt gepest, krijgt meestal te maken met verschillende vormen van pesten.

Praat erover in alle vertrouwen

Word je gepest? Wordt iemand in je omgeving gepest? Doe je mee met een groep pesters of pest je zelf en voel je je hier niet goed bij?
Neem met 1712 contact op. Gratis en anoniem.

Jarenlang werd Zuri (17) gepest op school

Op school lachen jongens en meisjes me al jarenlang uit. Het pesten stopt niet bij de schoolpoort. Ik stond eens op een podium omdat ik muziek speel. Ze lachten me uit tot ik huilend van het podium ben weggelopen. Pesters hebben dat gefilmd en de video verspreid. Iedereen had die video gezien.
Zelfs mijn klasgenoten en mijn vriendin begonnen mij te pesten, gewoon omdat ze schrik hadden om zelf gepest te worden.
Ik denk nog steeds dat het aan mij ligt. Contact leggen met nieuwe mensen is heel moeilijk. Ik durf het bijna niet, net omdat ik schrik heb dat ze mij gaan pesten.

Zuri

Louis (55) wordt weggepest door zijn baas

Beeld van man van middelbare leeftijd

Mijn werkgever wil me buiten zonder een ontslagvergoeding te betalen. Hij holt mijn job uit. Hij geeft me stomme opdrachten en taken. En ik krijg steeds vaker kritiek te horen. In aanwezigheid van mijn collega’s maakt hij me belachelijk. Iedereen lacht dan mee. Mijn collega’s vragen me niet langer meer mee om iets te gaan drinken. Zoiets vreet aan je. Op mijn leeftijd is ander werk vinden niet gemakkelijk. Ik lig hier wakker van en ben vaker ziek.

Louis

Zhu (24) zijn stagementor gedraagt zich ongepast

Beeld van jonge man

Op stage maakt mijn mentor voortdurend ongepaste opmerkingen over mijn huidskleur en mijn uiterlijk. Soms zelfs waar andere teamleden bij staan. Zij lachen dan mee. Ik lach dan ook maar mee, omdat ik niet wil dat mijn collega’s denken dat ik tegen niets kan. Achteraf voel ik me stom en vernederd. Vaak rij ik huilend naar huis en ’s ochtends moet ik al mijn moed verzamelen om naar mijn stageplek terug te keren.

Zhu