Inhoud van deze pagina:

 1. Inleiding
 2. Gebruiksvoorwaarden en werking hulplijn 1712
 3. Privacybeleid hulplijn 1712
 4. Cookiebeleid
 5. Contact

1. Inleiding

Privacy- en cookiebeleid en gebruiksvoorwaarden

Als je gebruik maakt van de dienstverlening van hulplijn 1712 dan ga je akkoord met de onderstaande gebruiksvoorwaarden. Het privacy- en cookiebeleid is louter ter informatie.

2. Gebruiksvoorwaarden en werking hulplijn 1712

2.1 Over hulplijn 1712

Hulplijn 1712 is een professionele hulplijn voor iedereen met een vraag over geweld, misbruik of kindermishandeling.

1712 is er zowel voor minderjarigen als voor volwassenen. 1712 is er voor slachtoffers, plegers en omstaanders van geweld. De hulplijn is gratis en anoniem. 1712 kan je telefonisch, via e-mail of chat bereiken.

1712 is een samenwerking tussen de Centra voor Algemeen Welzijnswerk en de Vertrouwenscentra Kindermishandeling. Professionele hulpverleners van de Centra voor Algemeen Welzijnswerk en de Vertrouwenscentra Kindermishandeling luisteren naar je verhaal. Ze geven je informatie en advies. Of verwijzen je door naar meer gespecialiseerde hulpverlening of politie.

2.2 Wat bij een noodsituatie?

1712 is een hulplijn voor vragen over geweld, misbruik en kindermishandeling. 1712 is geen noodnummer en ook geen meldpunt voor geweld. Door het contact op afstand en een beperkte bereikbaarheid kan 1712 geen rol spelen bij een noodsituatie of een spoedeisende situatie.

In zo’n situatie adviseren we je om contact op te nemen met het noodnummer 101 (politie) of 112 (dringend medische hulp en brandweer).

2.3 Eigen verantwoordelijkheid van de contactnemer

1712 biedt informatie, advies en ondersteuning aan iedereen met een vraag over geweld, misbruik en kindermishandeling.
We rekenen erop dat de informatie die je geeft correct en betrouwbaar is. We vragen dat je op een correcte manier gebruik maakt van onze dienstverlening. Als dit niet het geval is, kan 1712 zijn dienstverlening (tijdelijk) voor je blokkeren. Hulplijn 1712 zal eventueel wijzen op andere vormen van hulpverlening.

2.4 Technische aspecten van de chathulpverlening

Het chatprogramma werkt het best op volgende browsers: Safari, Firefox, Google Chrome. Het chatprogramma werkt niet stabiel op Internet Explorer en Edge. Het gebruik van deze browsers is daarom af te raden.

Als je niet weet met welke browser (versie) je werkt, kan je dit checken door internet te starten en in je menubalk te kijken onder ‘Help' (Meestal staat daar ‘Over….' Of ‘About…')

Het is mogelijk dat de werking van het chatprogramma geblokkeerd wordt door je computer. Dit ligt aan de antivirusprogramma's of de firewall die je computer beschermen. Je zal ze in dat geval tijdelijk moeten uitschakelen. Vergeet niet om deze na de chatsessie weer op te zetten.

Schakel eventueel pop-up blockers uit voor onze website. Let erop dat je de verschillende vensters niet sluit tijdens het gesprek. Anders wordt de chatsessie onderbroken.

Door een technische storing kan een gesprek plots afbreken. Dit is eigen aan werken via internet. Het internetverkeer is niet altijd even stabiel. Meld je in dat geval opnieuw aan met dezelfde naam of schuilnaam (nickname).

Heb je meermaals problemen met het gebruik van deze chatsoftware, mail dan naar info@1712.be. Vermeld in je bericht een gedetailleerde omschrijving en tijdstip van de storing.

2.5 Technische aspecten van de e-mailhulpverlening

Jouw e-mail wordt vertrouwelijk behandeld. Jouw gegevens worden verzonden via een beveiligde verbinding. Wanneer we jouw e-mail ontvangen, beantwoorden we je binnen de twee werkdagen. Soms kan er iets mislopen tijdens de verzending, of kan de communicatie over het internet vertraging oplopen.

We beantwoorden jouw e-mail zo zorgvuldig mogelijk. Ga na of ons antwoord ook van toepassing is op jouw situatie. De e-mail die wij sturen is enkel aan jou gericht. Indien je een mail ontvangt die niet voor jou bestemd is, verwijder de mail dan en breng hulplijn 1712 of de afzender op de hoogte van de vergissing.

Soms komt ons antwoord in jouw map ‘ongewenste e-mails’ of ‘spam’ terecht. Dat kan afhangen van de instellingen of het beveiligingsniveau van jouw mailbox. Controleer daarom regelmatig je map 'ongewenste e-mail'.

2.6 Anonimiteit en beroepsgeheim

Je hoeft niet te zeggen wie je bent als je ons contacteert. Je hoeft geen naam te geven en je kan een schuilnaam gebruiken als je dit wil. Je hoeft ook geen adres of andere persoonlijke gegevens te geven. Je kan wel de regio vermelden waar je verblijft, zo kan hulplijn 1712 beter op zoek gaan naar de meest gepaste hulp.

Onze hulpverleners zijn verplicht om met de informatie discreet en zorgvuldig om te gaan. Dat heet beroepsgeheim. Een hulpverlener mag sommige informatie wel delen met collega-hulpverleners om je zo goed mogelijk te helpen. Dit heet gedeeld beroepsgeheim.

Enkel wanneer er ernstige vermoedens zijn dat iemand in gevaar is, kan informatie overgemaakt worden aan het parket of de politie (bv. het IP-adres na een chatsessie). Dit kan wanneer er bijvoorbeeld sprake is van een noodsituatie.

2.7 Verwerking van gegevens

We verwerken je persoonsgegevens als je gebruik maakt van onze dienstverlening of als je de website van 1712 bezoekt. Jouw gegevens worden door hulplijn 1712 op een zorgvuldige manier bewaard.

We bewaren alle informatie die jij met ons wil delen. We bewaren die gegevens in een elektronisch dossier. Meer informatie over hoe wij met jouw gegevens omgaan, lees je hierna.

3. Privacybeleid hulplijn 1712

3.1 Inleiding

Dit privacybeleid geeft aan hoe 1712 omgaat met persoonlijke gegevens.

1712 is een anonieme hulplijn. Dit wil zeggen dat je ons anoniem kan contacteren. Je hoeft je naam niet te zeggen. Het telefoonnummer waarmee je ons belt, is niet zichtbaar voor de 1712-hulpverlener en ook niet op je telefoonrekening.

1712 is een samenwerking tussen de Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) en de Vertrouwenscentra Kindermishandeling. Alle medewerkers van het CAW en het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling waarmee je in contact komt, hebben beroepsgeheim. Wat je vertelt mogen die medewerkers niet zomaar doorvertellen. Dit kan enkel indien je hiervoor toestemming geeft en zeer uitzonderlijk in een noodsituatie.

3.2 Rechtsgronden en gegevensverwerking

Dit privacybeleid houdt rekening met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit is Europese regelgeving die bepaalde voorwaarden aan organisaties oplegt zodat jouw gegevens beschermd zijn.

3.3 Wie verwerkt de persoonsgegevens?

In elke provincie in Vlaanderen is er een 1712-team dat bestaat uit medewerkers van een Centrum Algemeen Welzijnswerk en het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling. Zij zijn verantwoordelijk voor je persoonsgegevens.

3.4 Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn onder andere:

 • Identificatiegegevens: deze laten toe om jou als persoon te identificeren; zoals je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres...
 • Persoonlijke kenmerken zoals leeftijd en geslacht
 • Sociale gegevens zoals gezinssamenstelling of relationele status
 • Gegevens over jouw welzijn en gezondheid

3.5 Privacy en telefonische hulpverlening

Het telefoonnummer waarmee je ons belt, is niet zichtbaar voor de 1712-hulpverlener en ook niet op je telefoonrekening.

3.6 Privacy en e-mailhulpverlening

Wanneer je 1712 mailt, ziet de hulpverlener je e-mailadres als afzender verschijnen. De e-mails die je ons stuurt, worden tijdelijk in de mailbox bewaard door de teams van 1712 gedurende maximaal 6 maanden. We doen dit om je beter te kunnen helpen in het geval dat je opnieuw contact met ons opneemt.

Als je ons een e-mail stuurt, zien we je e-mailadres. Denk dus na over het e-mailadres en de mailbox die je gebruikt (en wie het antwoord kan lezen). Als je niet wil dat we je e-mail bewaren, dan kan je ons dat laten weten.

De inhoud van de e-mailgesprekken kan, na anonimisering, gebruikt worden voor interne opleidingen.

3.7 Privacy en chathulpverlening

Het chatgesprek is vertrouwelijk, discreet en gratis en het verloopt via beveiligde chatsoftware.

Je hoeft je echte naam niet te gebruiken om te chatten. Je kan kiezen voor een nickname of schuilnaam. Bij de start van het gesprek vragen we een aantal algemene gegevens zoals leeftijd, regio en geslacht. Deze informatie maakt het makkelijker om je te helpen. Je kan deze informatie geven, maar dit is niet verplicht.

De server waarop de gegevens bewaard worden staat bij Exoscale in Frankfurt.

De chatgesprekken, je IP-adres en de informatie die je geeft, worden opgeslagen en gedurende maximaal 6 maanden bijgehouden op een beveiligde server van SIT-tool, de provider van de chatsoftware.

Bij voorkeur chat je via een beveiligde omgeving.

Dit kan door

 • Ervoor te zorgen dat je inlogt op een computer met een eigen inlognaam
 • De geschiedenis van websites niet te bewaren
 • Te installeren dat cookies worden weggegooid bij het sluiten van je browser
 • Zelf geen chatsessies digitaal of op papier te bewaren.

Vind je dit belangrijk, controleer dan zeker zelf je computer en verander je instellingen zodat er geen gegevens over je bezoek aan 1712 worden bewaard.

We gebruiken ook een cookie om de chatsessie gedurende vijf minuten open te houden. Zo hoef je bij een onderbreking door een technische storing niet opnieuw in te loggen. Dankzij deze cookie kom je na een technische storing bij dezelfde hulpverlener in de gespreksruimte terecht.

De inhoud van de chatgesprekken kan, na anonimisering, gebruikt worden voor interne opleidingen.

3.8 Waar wordt je dossier bewaard?

We bewaren je elektronisch dossier op een veilige plek die wordt beheerd door het Vlaamse expertisecentrum Kindermishandeling. Dit is een partnerorganisatie van 1712. Informatie over privacy en gegevensbescherming over dit elektronisch dossier kan je opvragen via privacy@expertisecentrumkindermishandeling.be.

3.9 Worden gegevens met anderen gedeeld?

Om je zo goed mogelijk te helpen, kan het noodzakelijk zijn om derden te betrekken of hebben we nood aan bijkomende informatie van die derden. Vooraleer we informatie opvragen of doorgeven, wordt dit besproken met jou en vragen we je toestemming.

De Zorginspecties
Vanuit de overheid heeft de Vlaamse zorginspectie het recht om inzage te vorderen in een hulpverleningsdossier. Dit is noodzakelijk om de inspectie goed te kunnen uitvoeren. De persoonsgegevens worden anoniem gemaakt, tenzij het gaat over een individuele klacht.

Cijferanalyse overheid
1712, de CAW’s en Vertrouwenscentra Kindermishandeling zijn verplicht om geanonimiseerde gegevens te bezorgen aan de Vlaamse overheid. Het gaat niet om persoonlijke gegevens, maar wel om algemene gegevens zoals leeftijd, aantal hulpvragen, thema van de hulpvraag…

3.10 Beveiliging van persoonsgegevens

Elk CAW en elk Vertrouwenscentrum Kindermishandeling, actief in 1712, heeft de verantwoordelijkheid om persoonsgegevens op de juiste wijze te beveiligen.

Hiermee willen we voorkomen dat deze gegevens verloren gaan, misbruikt of vernietigd worden.

Hiervoor nemen we verschillende maatregelen:

 • door beperkte toegang te verlenen tot plaatsen waar de gegevens worden opgeslagen (zoals gebouwen en computers) en die toegang op te volgen;
 • door technische hulpmiddelen zoals wachtwoorden en verificatie;
 • door enkel toegang tot noodzakelijke informatie toe te staan.

Verwerkers moeten aan eenzelfde niveau van beveiliging voldoen. Verwerkers zijn personen of organisaties die voor het CAW of het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling persoonsgegevens verwerken zoals beheerders van het elektronisch dossier of van serverinstallaties, beveiligingsfirma’s…

3.11 Wat zijn je rechten?

Recht op informatie en transparantie

We staan erop om zeer duidelijk en open te zijn over hoe we met je hulpvraag en je persoonsgegevens omgaan. Onze hulpverleners nemen dit ter harte en bespreken dit samen met jou.

Recht om je toestemming in te trekken

Als we absoluut zeker zijn van je identiteit, heb je het recht om op elk moment jouw toestemming voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in te trekken. Bespreek dit met je hulpverlener of stuur een mail via het contactformulier.

Recht op inzage en kopie

Als we absoluut zeker zijn van je identiteit, heb je recht op inzage of een kopie van je dossier. Je kan dit aanvragen via het e-mailformulier op onze website of via het onderstaand e-mailadres (zie hoofdstuk ‘contact’). Binnen de 14 dagen laten we je weten of we je aanvraag toestaan of weigeren.

Recht op overdraagbaarheid

Als we absoluut zeker zijn van je identiteit, heb je recht om je persoonsgegevens te verkrijgen. Zo kan je die gegevens eventueel overdragen aan een andere ‘verwerkingsverantwoordelijke’ (bijvoorbeeld een andere organisatie die je verder zal ondersteunen).

Recht op verbetering of aanvulling

Als we absoluut zeker zijn van je identiteit, heb je recht op verbetering of aanvulling van je gegevens. Dat kan als de gegevens die we gebruiken onjuist, onvolledig of niet ter zake zijn. Sommige informatie is het resultaat van een professionele beoordeling. Je kan altijd laten toevoegen dat je niet akkoord bent met die beoordeling.

Recht van bezwaar.

Als we absoluut zeker zijn van je identiteit heb je het recht om te vragen om jouw persoonsgegevens niet meer te gebruiken. Dit heet het recht van bezwaar.

Recht op wissen van gegevens

Vanaf 1/01/2019 wordt je dossier minimum 10 jaar bewaard na afsluiting van je hulpverlening. Daarna wordt het gewist.

Dossiers die vroeger werden afgesloten, voor 31/12/2018, worden vijf jaar bewaard.

Bovenstaande termijnen gelden tenzij er andere wettelijke bewaartermijnen bestaan.

Als we absoluut zeker zijn van je identiteit, kan je je gegevens op eigen verantwoordelijkheid eventueel eerder laten wissen, met uitzondering van wettelijke verplichtingen en wettelijke termijnen waarmee hulplijn 1712 rekening moet houden.

Recht om klacht in te dienen

Als je vindt dat 1712 jouw rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens niet of niet op de juiste wijze respecteert, kan je steeds met ons contact opnemen.

Wij zullen je klacht behandelen, eventueel het 1712-team betrekken en de nodige maatregelen nemen. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen – bij de Vlaamse Toezichtcommissie en bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:

Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, +32 (0)2 274 48 00, contact@apd-gba.be

Vlaamse Toezichtcommissie: Koning Albert II-laan 15, Brussel 1210, +32 (0)2 553 50 47, contact@toezichtcommissie.be

4. Cookiebeleid

4.1 Gebruik van cookies

De website 1712.be is eigendom van het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) Oost-Brabant, Redingenstraat 6, 3000 Leuven.

Via de 1712-website verwerkt CAW Oost-Brabant persoonsgegevens die automatisch verzameld worden door cookies bij een bezoek aan de website.

Die gegevens worden enkel voor functionele doeleinden gebruikt. Het cookiebeleid geeft aan welke cookies de 1712-website gebruikt en waarom dit gebeurt.

We lichten ook toe hoe je het gebruik van cookies kan controleren en beheren.

4.2 Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website in de webbrowser plaatst wanneer iemand de website bezoekt. Via cookies kan de browser bezoekers herkennen aan een unieke code. Cookies onthouden informatie over jou en bewaren jouw persoonlijke instellingen en voorkeuren. Zo kan je sneller en gemakkelijker op de website surfen.

Sommige cookies worden geplaatst door een derde partij, zoals Google Analytics om het gebruik van de website te meten. De cookies verbeteren het bezoek aan de website.

4.3 Cookies beheren en uitschakelen

Als je geen cookies op jouw computer wilt, kan je de instellingen van je browser veranderen.

Voor sommige elementen van de website zijn cookies nodig. Als je deze cookies uitschakelt, kunnen visuele elementen of toepassingen op de website minder goed werken.

4.4 Soorten cookies

Door gebruik te maken van onze website, ga je akkoord met ons gebruik van cookies. 1712 gebruikt verschillende soorten cookies op zijn website:

Noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk voor de werking van de website. Je kan ze het best niet uitschakelen.

Functionele cookies

Deze cookies zorgen dat de website goed functioneert. Ze zorgen bijvoorbeeld voor een uniforme layout.

5. Contact

Waar kan ik contact opnemen?

Voor het uitoefenen van je rechten, bij vragen over de inhoud van dit beleid of bij vragen over de verwerking van je persoonsgegevens, kan je met ons contact opnemen via het volgende e-mailadres: info@1712.be