Persbericht: 76% méér oproepen naar hulplijn 1712

In de nasleep van de Canvasdocumentaire ‘Als je eens wist’ en de 1712- campagne over kindermishandeling kreeg hulplijn 1712 de afgelopen 3 weken 76 % meer oproepen (429) tegenover vorig jaar (244). Het gemiddeld aantal oproepen steeg van 17 naar 31 per dag, bijna een verdubbeling.

Bij 305 personen over wie 1712 gecontacteerd werd, ging het over kindermishandeling. Dit is een stijging van bijna 50% tegenover vorig jaar (210). Het aantal personen met een verwerkingsproblematiek over wie 1712 gecontacteerd werd, steeg van 3 naar 34 personen. Bij tientallen oproepen ging het over kindermishandeling van vroeger.

Het aantal oproepen in de periode 10 februari tot 27 februari werd vergeleken met het jaar daarvoor.

Ook de vertrouwenscentra kindermishandeling kregen de afgelopen weken meer meldingen te verwerken. In sommige provincies werden in januari en februari zelfs 25% meer meldingen geteld dan in dezelfde periode in 2019.

Roodgloeiende telefoon

De afgelopen weken stond de telefoon nauwelijks stil.”, aldus Wim Van de Voorde, Vlaams coördinator van 1712. “Tijdens zo’n campagnes zien we dat onze capaciteit – één telefoonlijn per provincie en één chatlijn – absoluut noodzakelijk is om het groot aantal oproepen op te vangen.” Vooral volwassenen uit de nabije omgeving van het kind contacteerden 1712 zoals (stief)ouders, grootouders of andere familieleden, soms ook bezorgde buren of kennissen van de betrokkenen. 1712 krijgt gemiddeld een 20-tal oproepen per dag. De afgelopen weken waren dit er meer dan dertig per dag. In ongeveer 80% van de oproepen contacteren burgers 1712 telefonisch. De overige contacten verliepen via mail of chat.

Ook de vertrouwenscentra kindermishandeling zagen het aantal unieke meldingen toenemen. Kristof Desair, directeur van het vertrouwenscentrum kindermishandeling Vlaams-Brabant: “We merken al een tijdje dat er meer professionals ons contacteren met vragen over of vermoedens van kindermishandeling. Dit is hoopgevend aangezien we al langer pleiten voor een grotere alertheid voor de problematiek van kindermishandeling.

Misbruik van vroeger

1712 kreeg ook tientallen oproepen van slachtoffers van kindermishandeling van vroeger. “De Canvasdocumentaire van Hilde Van Mieghem maakte bij vele slachtoffers van vroeger misbruik iets los. Ze contacteerden 1712 om hun verhaal te vertellen of met een concrete hulpvraag. Ook voor die slachtoffers, is hulplijn 1712 er”, aldus Wim Van de Voorde.

Over 1712 en Vertrouwenscentra Kindermishandeling

1712 is een professionele hulplijn voor burgers die een vraag hebben over geweld, misbruik en kindermishandeling. 1712 is er zowel voor minderjarigen als voor volwassenen. 1712 is er voor slachtoffers, daders en omstaanders van geweld. De hulplijn is gratis en anoniem. 1712 kun je elke werkdag telefonisch, via e-mail of chat bereiken. Meer info vind je op 1712.be
1712 is een samenwerking tussen de Centra voor Algemeen Welzijnswerk en de Vertrouwenscentra Kindermishandeling.

Een Vertrouwenscentrum Kindermishandeling biedt advies, ondersteuning en hulp bij (vermoedens van) kindermishandeling. Gezinnen en hulpverleners worden geholpen om de mishandeling te stoppen en herstel van de betrokkenen mogelijk te maken. Hierbij staat de veiligheid en het welzijn van het kind of de jongere steeds centraal.