'Godvergeten’: 31% meer oproepen naar Hulplijn 1712

De oproepen gingen over bijna 1.100 slachtoffers.

Zaak-Pichal en ‘Godvergeten’: 31% meer oproepen over geweld en misbruik naar Hulplijn 1712
De afgelopen drie weken kreeg hulplijn 1712 ca. 820 oproepen over geweld, misbruik en kindermishandeling een stijging van 31% in vergelijking met vorig jaar.

De oproepen gingen over bijna 1.100 slachtoffers. De meeste van die slachtoffers zijn (mogelijke) slachtoffers van kindermishandeling (ca. 660, + 40% t.o.v. ‘22).

1712 kreeg over ca. 150 slachtoffers van seksueel geweld een oproep, een stijging van 36%. Iets meer dan de helft van die slachtoffers is een minderjarig slachtoffer van seksueel kindermisbruik (bijna een verdubbeling t.o.v. ‘22).

De meeste oproepen gingen over geweld in het gezin. Daarnaast waren er tientallen oproepen over misbruik in scholen, internaten, jeugd- en andere instellingen. Verschillende slachtoffers met een verwerkingsproblematiek, of hun omgeving, contacteerden de hulplijn.

Seksueel misbruik in de kerk
De stijging van het aantal oproepen is het gevolg van de wekenlange berichtgeving over de zaak - Pichal over online kindermisbruik en het seksueel misbruik in de katholieke kerk.” zegt Wim Van de Voorde, Vlaams coördinator van hulplijn 1712.

Verschillende slachtoffers, of hun directe omgeving, verwijzen expliciet naar de documentaire ‘Godvergeten’. Met uitzondering van ‘Als je eens wist’, de documentaires van Hilde Van Mieghem over familiaal geweld, is het de eerste keer dat een televisieprogramma zo’n grote impact heeft op de werking van 1712.”

Voor het eerst je verhaal delen
De uitbreide berichtgeving over seksueel misbruik triggert slachtoffers en hun omgeving om 1712 te contacteren. “In de documentaire krijgen geweld en misbruik vele gezichten en een ‘taal’. Door de getuigenissen worden mensen aangespoord om hun verhaal of hun zorgen over een kind te delen met 1712, vaak voor de eerste keer.”, aldus Van de Voorde.

1712 is een onafhankelijke hulplijn die een veilige en vertrouwelijke ruimte biedt waar slachtoffers en hun omgeving emotionele ondersteuning, informatie, advies en hulpbronnen kunnen vinden om te herstellen en hun leven weer op te bouwen.

Ook omgeving heeft trauma
Vele slachtoffers die met 1712 bellen of chatten, hebben een trauma. Trauma ten gevolge van misbruik kan ernstige en langdurige gevolgen hebben zoals angststoornissen, depressieve klachten, een laag zelfbeeld, een verslavingsproblematiek, relationele problemen of problemen op het werk of school.

De impact van trauma blijft niet altijd beperkt tot het individuele slachtoffer maar strekt zich vaak uit tot de directe omgeving. Als samenleving moeten we ook oog hebben voor het leed van de omgeving van het slachtoffer. Ook zij verdienen de nodige ondersteuning om te herstellen.”, zegt Wim Van de Voorde.