1712 jaarrapport 2022 - Campagne op 100 bussen en trams van De Lijn

9.045 oproepen over 12.044 slachtoffers van geweld

1712 jaarcijfers 2022: 9.045 oproepen over 12.044 slachtoffers van geweld. Stijging van 6%
“Lijn 1712”. Bestemming : “Veilige Thuis”. Nieuwe campagne op 100 bussen en trams van De Lijn.


In 2022 kreeg hulplijn 1712 9.045 oproepen over 12.044 slachtoffers van geweld, misbruik en kindermishandeling, een stijging van 6% meer unieke oproepen en 6% meer slachtoffers in vergelijking met 2021.

1712 kreeg beduidend meer oproepen over slachtoffers van seksueel geweld (1.353, +23%), over slachtoffers van geweld buiten de familiale context (1.800, +85%) en oproepen van minderjarigen (800, +60%).


6600 kinderen
Net zoals de voorbije jaren gingen de meeste oproepen over kindermishandeling. 1712 kreeg oproepen over 6.600 kinderen. Van die groep waren er 2.250 (ongeboren) baby’s, peuters en kleuters. Wim Van de Voorde, Vlaams coördinator van hulplijn 1712: “Vooral volwassenen uit de directe omgeving van het kind contacteren 1712. We juichen toe dat mensen hun zorgen met ons delen. Zelfs als ze twijfelen. Tegelijkertijd is de jonge leeftijd van de kinderen zorgwekkend. Het gaat over een erg kwetsbare groep.


1 op de 5 over seksueel geweld
Bij 1 op de 5 oproepen is seksueel geweld de belangrijkste vorm van geweld. Enkele jaren geleden ging het nog over 10% van de oproepen.

Steeds meer slachtoffers contacteren 1712. Vorig jaar ging het over bijna 4 op de 10 oproepen. De stijging is toe te schrijven aan de uitbreiding van de chathulpverlening, een communicatievorm die beter lijkt te werken voor slachtoffers.

Lijn 1712, bestemming “Veilige Thuis”
In een nieuwe campagne op 100 bussen en trams van De Lijn en op digitale borden in de Antwerpse premetro profileert 1712 zich als de hulplijn voor een veilige thuis. De campagne zinspeelt op de doelstelling van De Lijn om elke reiziger veilig thuis te brengen en van 1712 die iedereen een veilige thuis toewenst.

“Het is een confronterende waarheid maar het gezin is voor vele kinderen en volwassenen geen veilig of warm nest. Driekwart van de slachtoffers over wie 1712 een oproep kreeg, maakt het geweld in het gezin mee. Met de campagne wil 1712 slachtoffers, plegers en omstanders van huiselijk geweld aansporen om de hulplijn te contacteren. De nieuwe campagne heeft een positieve insteek. Met de campagne wil de hulplijn betrokkenen bij huiselijk geweld het perspectief aanreiken van een geweldloze, veilige thuis.”, aldus Wim Van de Voorde.

De campagne kwam tot stand dankzij ondersteuning van De Lijn en Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. “Dankzij zo’n campagnes bouwt 1712 verder aan zijn bekendheid als het referentienummer voor vragen over geweld, misbruik en kindermishandeling. Het is positief dat jaar na jaar meer mensen hun bezorgdheden of slachtofferschap bespreken met professionele hulpverleners van 1712.”, aldus Hilde Crevits.

Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit: “De preventie en aanpak van geweld is een verantwoordelijkheid van de hele Vlaamse regering. Ook vanuit mijn bevoegdheid, als minister van Mobiliteit, lever ik graag een bijdrage aan de verdere bekendmaking van hulplijn 1712. Het opzet is dat iedereen, die helaas geconfronteerd wordt met of getuige is van geweld of mishandeling, weet waar ze terecht kunnen.

Bekijk hier het jaarrapport