1712 jaarrapport 2020

8.059 unieke oproepen over 11.305 slachtoffers van geweld

Sterke stijging van partnergeweld (+85%), kindermishandeling (+45%) en ‘vechtscheidingen’ (+28%)
1712 - campagne naar aanleiding van docureeks van Hilde Van Mieghem over partnergeweld

In 2020 kreeg hulplijn 1712 8.059 unieke oproepen over 11.305 (mogelijke) slachtoffers van geweld, misbruik of kindermishandeling. Dit is een stijging van 49% oproepen en 53% meer slachtoffers. Hiermee kreeg 1712 het hoogste aantal oproepen ooit.

De meeste oproepen zijn telefonisch (71%), gevolgd door mails (18%) en chat (11%). Dankzij een verdriedubbeling van de chat- openingsuren voerde 1712 911 chatgesprekken, zes keer meer dan in 2019.

Sterke stijging van partnergeweld

1712 kreeg over 6.407 (mogelijke) slachtoffers van kindermishandeling een oproep, een stijging van 45% ten opzichte van 2019. Partnergeweld is de op één na meest voorkomende problematiek bij 1712. Over 2.110 (mogelijke) slachtoffers van partnergeweld kreeg 1712 een oproep, een stijging van 85%. 16% van die slachtoffers is man, 84% vrouw. Ook over hoog-conflictueuze scheidingen kreeg 1712 meer oproepen (428 personen, een stijging van 28%). Bij meer dan 91% van de (mogelijke) slachtoffers komt het geweld in het gezin of de brede familiale context voor.
Wim Van de Voorde: Vlaams coördinator van hulplijn 1712: “De sterke stijging van oproepen is toe te schrijven aan verschillende factoren. Tijdens de eerste lockdown kwam er meer familiaal geweld voor en zetten meer mensen de stap naar hulpverlening. Verder zijn de openingsuren van 1712 met de helft uitgebreid. Tot slot droegen verschillende campagnes en media-aandacht bij tot de bekendheid van de hulplijn.”

Bij 49% van de slachtoffers is emotioneel geweld of verwaarlozing de voornaamste vorm van geweld. Bij 39% van de slachtoffers is lichamelijk geweld of lichamelijke verwaarlozing de voornaamste vorm van geweld, bij 11% seksueel geweld en bij 1% economisch geweld.

De meest mensen kiezen voor anonimiteit

1712 is een anonieme hulplijn. Maar liefst 71% koos voor anonimiteit. Bij één op de drie oproepen is de contactnemer zelf slachtoffer. Eén op de vijf contactnemers is (stief)ouder van het slachtoffer. Opvallend is dat in 2020 meer buren met 1712 contact opnamen (één op de tien). Bij de 1712 - chat is meer dan de helft van de contactnemers zelf slachtoffer. Het meer anonieme karakter van deze vorm van hulpverlening verklaart het verschil met de telefonische hulpverlening.

Nieuwe campagne naar aanleiding van ‘Als je Eens Wist’

Naar aanleiding van ‘Als Je Eens Wist’, de nieuwe docureeks van Hilde van Mieghem, lanceert 1712 een campagne over partnergeweld. Gedurende een maand toont 1712 een spot op televisie en sociale media. De spot toont een koppel dat ruzie maakt in aanwezigheid van hun kinderen. De docureeks stelt de negatieve impact van partnergeweld en ‘vechtscheidingen’ op kinderen aan de kaak. Ook hierover contacteren mensen 1712. Vorig jaar kreeg 1712 over bijna 400 kinderen, betrokken bij partnergeweld of een ‘vechtscheiding’, een oproep.
Als kinderen herhaaldelijk getuige zijn van conflicten van hun ouders heeft dit een negatieve impact op hun ontwikkeling en welzijn. Kinderen blootstellen aan partnergeweld is een vorm van kindermishandeling.”, aldus Wim van de Voorde.

De nieuwe 1712 – campagne kwam tot stand dankzij steun van Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding. Wouter Beke: “Met deze campagne spoort hulplijn 1712 mensen aan om professionele hulp te zoeken bij partnergeweld of bij een hoog-conflictueuze scheiding. Vaak blijven die vormen van geweld te lang onder de radar. Als dit geweld aan de oppervlakte komt, gebeurt dit vaak in een laat stadium. Het is daarom belangrijk dat mensen tijdig hulp zoeken.


Audiovisuele materialen

1712 - Jaarrapport 2020
Visuals Jaarrapport 2020
Animatie nieuwe 1712-campagne