Nieuwe campagne Hulplijn 1712 vraagt blijvende aandacht voor kinderen en jongeren met vragen over geweld

In een ideale wereld heeft elk kind één of meer vertrouwenspersonen bij wie het altijd terecht kan. De campagne die Hulplijn 1712 maandag 25 februari 2019 lanceert, richt zich specifiek tot kinderen. De goede raad die ze meegeeft, luidt als volgt: ‘Doet iemand je pijn? Praat er over met iemand die je steunt, die je vertrouwt. En ook bij Hulplijn 1712 kan je met jouw verhaal veilig terecht.’

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin nam het initiatief voor deze campagne: “Hulplijn 1712 is een belangrijke schakel in de geïntegreerde aanpak die we met de Vlaamse Regering uitrollen om geweld op kinderen tegen te gaan. Een recente studie toonde aan dat dit een actueel maatschappelijk probleem is. Via de samenwerking tussen Hulplijn 1712 en initiatieven als nupraatikerover.be, WAT WAT en Awel willen we kinderen duidelijk maken dat er altijd iemand is die naar hen zal luisteren als ze met een vorm van geweld te maken hebben.”

Campagne op social media en televisie

De 1712-campagne start op 25 februari, tijdens de Week tegen Pesten. Via sociale media worden campagnespotjes verspreid gedurende een maand, vooral tijdens de openingsuren van 1712. Tijdens de krokusvakantie van 4 t.e.m. 10 maart 2019 en de daaropvolgende weekends van 16-17 maart 2019 en 23-24 maart 2019 zullen de campagnespotjes te zien zijn op VTM Kids, Nickelodeon & Disney Channel.

Kinderen blijken vaak slachtoffer van fysiek, psychisch en seksueel geweld waarbij de dader een bekende is. In 2018 registreerde de Hulplijn 1712 voor geweld, misbruik en kindermishandeling bij 4.490 van de 5.126 oproepen kindermishandeling als belangrijkste probleem. Daarin telt de hulplijn 611 doorverwijzingen en 618 aanmeldingen bij de Vertrouwenscentra. De meeste oproepen komen vanwege verantwoordelijke volwassenen uit de directe omgeving van het kind: ouders, grootouders, een dicht familielid zoals een nonkel of tante, maar ook leerkrachten, jeugdleiders of sportbegeleiders. Kinderen ondergaan vaak fysiek, emotioneel en seksueel geweld. De veroorzakers van dat geweld staan in vele gevallen zelfs dichtbij het kind in het dagelijkse leven. Dat maakt erover praten extra kwetsend en tegelijk ook extra lastig.

Kinderen die te maken krijgen met geweld hebben het zwaar. Ze vinden in eerste instantie graag steun bij een vertrouwd iemand. Deze campagne nodigt daarom ook volwassenen uit steeds hun verantwoordelijkheid ten aanzien van kinderen op te nemen. Wordt een kind gepest, gekleineerd, gekwetst of pijn gedaan? Elk vermoeden van geweld is serieus te nemen. Kunnen kinderen, om welke reden dan ook, niet terecht bij iemand in hun omgeving die hen steunt? Dan blijft het belangrijk dat ze weten dat er steeds iemand is die naar hen luistert en waar nodig, naar professionele hulpverlening begeleid. Als ambassadeurs van de campagne willen Ketnetters Céline Verbeeck (Nachtwacht) en Amir Motaffaf (4eVeR) zoveel mogelijk jongeren daarop aanspreken. “Je mag je goed in je vel voelen! Geef niet op in moeilijke momenten. Weet dat er mensen zijn die naar je luisteren en je serieus nemen.” Amir is actief bij kinderen betrokken, onder meer op het online platform musical.ly. “Daar zie ik veel pijn. Ik wil hen tonen dat ze bij de Hulplijn 1712 terechtkunnen om zich mentaal weer sterker te kunnen voelen.”

Hulplijn 1712 luistert, adviseert en maakt je wegwijs naar de juiste hulpverlening

Elke oproep bij 1712 wordt actief beluisterd om de hulpvraag duidelijk te krijgen en adequaat advies te geven. Daarbij toetst 1712 af wie uit de directe omgeving van het kind kan helpen, welke risico’s er zijn, welke zaken nog goed gebeuren, welke afspraken gemaakt kunnen worden en wie die opvolgt. “1712-medewerkers kennen de sociale kaart en kunnen dus gericht doorverwijzen naar gespecialiseerde hulp. 1712 verwijst voor een vermoeden van kindermishandeling door naar één van de Vertrouwenscentra”, weet Kristof Desair, directeur van het Vlaams Expertise Centrum Kindermishandeling (VECK). “Het Vertrouwenscentrum gaat daarmee aan de slag. Er wordt contact opgenomen met het gezin in kwestie of eventueel de school, het CLB of een huisarts. Het is daarbij altijd de bedoeling om hulp te bieden met de veiligheid van het kind als hoogste prioriteit.”

Campagnefilmpjes

Contact met Hulplijn 1712

Iedereen kan gratis en anoniem Hulplijn 1712 contacteren bij vragen over geweld.
De Hulplijn 1712 wordt bemand door professionele hulpverleners van de Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW) en de Vertrouwenscentra Kindermishandeling (VK).
Bellen naar 1712 kan elke werkdag tussen 09.00 en 17.00.
Chatten kan op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 17.00 en 19.00. Mailen kan altijd via www.1712.be.

Contact voor de pers