Nieuwe samenwerking tussen Twitter en Hulplijn 1712

Internationale Dag tegen Geweld op Vrouwen (25/11)

Nieuwe samenwerking tussen Twitter en Hulplijn 1712: nieuwe analyse toont dat oproepen pieken na vermelding media.
Internationale Dag tegen Geweld op Vrouwen (25/11): 65% van de slachtoffers over wie 1712 oproepen krijgt, is meisje of vrouw.

Naar aanleiding van de Internationale Dag tegen Geweld op Vrouwen slaan Twitter en hulplijn 1712 de handen in elkaar bij de aanpak van geweld, misbruik en kindermishandeling.

Twitteraars die zoeken op termen die te maken hebben met geweld of die wijzen op een hulpvraag, krijgen voortaan het aanbod van hulplijn 1712 te zien.

Als een gebruiker pakweg ‘stalking’ en ‘ex’ of ‘kindermishandeling’ twittert, krijgt hij een uitnodiging om met hulplijn 1712 contact op te nemen. Twitter verbiedt al enige tijd het dreigen met geweld of de verheerlijking van geweld. Dankzij de nieuwe samenwerking met 1712 neemt Twitter een actievere rol op bij de aanpak van geweld.

Nieuwe analyse: oproepen 1712 pieken dankzij vermelding media

Naar het voorbeeld van het nummer 1813 (Zelfmoordlijn) bij berichtgeving over suïcide vraagt hulplijn 1712 dat de media het nummer 1712 structureel vermelden bij berichtgeving over geweld, misbruik of kindermishandeling.

Wim Van de Voorde, coördinator van hulplijn 1712: “Uit onze analyse blijkt dat de oproepen pieken na vermelding van onze hulplijn door de media. De media maken een wereld van verschil voor slachtoffers en betrokkenen bij geweld door hen er op te wijzen dat er professionele, anonieme en gratis hulpverlening bestaat.”

Uit een interne analyse van 1712 blijkt dat het aantal oproepen naar 1712 piekt als de media de hulplijn vermelden.

De vermelding van 1712 naar aanleiding van de docureeks ‘Als je eens Wist’ over kindermishandeling leidde in februari tot 76% meer oproepen over dit thema in vergelijking met het jaar voordien. Verschillende vermeldingen van 1712 in april, naar aanleiding van de berichtgeving over huiselijk geweld tijdens de eerste lockdown, leidden tot een verdubbeling van het aantal oproepen (966) in vergelijking met het jaar voorheen (428). Naar aanleiding van de berichtgeving over de moord op politica Ilse Uyttersprot en, in navolging hiervan media-verwijzingen naar 1712, kreeg de hulplijn in augustus over 160 slachtoffers van partnergeweld een oproep. Dit is een stijging van 82 % ten opzichte van het jaar daarvoor (88).

Zelfs de tijdelijke vermelding door één programma maakt het verschil voor slachtoffers. Zo vermeldde de televisiesoap ‘Familie’ gedurende enkele weken 1712 naar aanleiding van een verhaallijn over partnergeweld (december ’19). Hierdoor werd 1712 in december 2019 over 78% meer slachtoffers van partnergeweld gecontacteerd (135) in vergelijking met het jaar voordien (76).

We weten al langer dat de oproepen naar 1712 pieken als de media ons vermelden maar dat de stijging zo sterk is, is wel heel opvallend”, aldus Wim Van de Voorde. “Onze analyse toont aan dat media belangrijke partners zijn bij de aanpak van geweld, misbruik en kindermishandeling. In navolging van onze samenwerking met Twitter wil hulplijn 1712 ook afspraken maken met Vlaamse media over de vermelding van onze hulplijn naar aanleiding van berichtgeving over geweld, misbruik en kindermishandeling.”

Vlaams Actieplan Seksueel geweld en Vlaams Regeerakkoord

Zowel in het Vlaams regeerakkoord als in het recent aangenomen Vlaams actieplan ter bestrijding van Seksueel Geweld engageert de Vlaamse regering zich om hulplijn 1712 en andere hulplijnen te vermelden naar aanleiding van berichtgeving over geweld. Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Gezin, Volksgezondheid en Armoedebestrijding, ondersteunt de vraag van hulplijn 1712: “In samenwerking met mijn collega, bevoegd voor media, zijn we hierover in dialoog met verschillende media. De opvallende cijfers van 1712 bewijzen hoe belangrijk het is dat media 1712 vermelden bij berichtgeving over geweld, misbruik en kindermishandeling”.

Cijfers over geweld op vrouwen

De nieuwe samenwerking tussen Twitter en Hulplijn 1712 wordt aangekondigd naar aanleiding van de Internationale Dag tegen Geweld op Vrouwen (25/11).

Uit onderzoek weten we dat 1 op 5 meisjes in Vlaanderen te maken krijgt met seksueel grensoverschrijdend gedrag en dat 1 op 7 vrouwen in België het afgelopen jaar slachtoffer werd van partnergeweld. Uit cijfers van de VN blijkt dat 1 op 3 vrouwen wereldwijd tijdens hun leven een vorm lichamelijk en / of seksueel geweld ervaart.

Van de meer dan 5.000 slachtoffers van geweld, misbruik en kindermishandeling over wie hulplijn 1712 in de eerste helft van dit jaar een oproep kreeg, is ongeveer 65% een vrouw. De meerderheid van die vrouwen is het slachtoffer van kindermishandeling of partnergeweld. Familiaal geweld is de meest voorkomende vorm van geweld voor meisjes en vrouwen.