1712 jaarrapport 2021

8.515 unieke oproepen over 11.312 slachtoffers

Vorig jaar kreeg hulplijn 1712 8.515 unieke oproepen over 11.312 (mogelijke) slachtoffers van geweld, misbruik of kindermishandeling, een stijging van 6% meer oproepen in vergelijking met 2020.

Opvallend is dat meer slachtoffers ons contacteerden, we meer oproepen kregen over seksueel geweld en het aantal chatgesprekken is toegenomen”, aldus Wim Van de Voorde, Vlaams coördinator van hulplijn 1712. “Verder zijn er opmerkelijke verschillen met 2020 toen de hele samenleving gedurende maanden in lockdown was.”
Meer dan de helft (54%) van het totaal aantal (mogelijke) slachtoffers over wie 1712 een oproep kreeg in 2021, is een slachtoffer van kindermishandeling. Naar schatting gaat het over 6.100 (mogelijke) slachtoffers van kindermishandeling. Partnergeweld is de op één na meest voorkomende problematiek bij 1712. Eén op de vijf personen over wie 1712 een oproep kreeg, is slachtoffer van partnergeweld. Naar schatting gaat het over 2.150 (mogelijke) slachtoffers van partnergeweld.

Verder kreeg 1712 oproepen over hoog-conflictueuze scheidingen, een verwerkingsproblematiek, geweld tussen minderjarigen onderling, oudermishandeling, ouderenmis(be)handeling en andere geweldsproblematieken. 58% van het totaal aantal gemelde personen is minderjarig. De meeste van die minderjarigen zijn erg jonge kinderen. Minstens één op de vijf personen over wie 1712 gecontacteerd werd, zijn ongeboren kinderen, baby’s, peuters en kleuters.

Wim Van de Voorde: “Bij 37% van de oproepen was de contactnemer zélf slachtoffer van geweld. In 2020 ging het nog over 1 op de drie contactnemers. We zien verhoudingsgewijs meer slachtoffers op de chat, wellicht omdat deze vorm van hulpverlening laagdrempeliger is.”
De meeste mensen contacteren 1712 telefonisch (68%). Eén op de drie oproepen verloopt online: via chat (18%) of e-mail (14%). Het aantal telefonische oproepen steeg licht in vergelijking met 2020. Bijna één op de vijf gesprekken gebeurt via chat. In 2020 voerde 1712 911 chatgesprekken, in 2021 waren er dat 1.535. De meeste burgers die 1712 contacteren, zijn omstaanders. Vaak gaat het over iemand uit de directe omgeving van het slachtoffer zoals een vriend, een buur, de (stief)ouder, grootouder, het kind of een ander familielid van het slachtoffer. Bij 90% van de (mogelijke) slachtoffers bij wie de context van geweld bekend is, komt het geweld in de familie voor. Bij ongeveer driekwart van de (mogelijke) slachtoffers komt het geweld in het gezin voor.

10 jaar 1712. Opvallende evoluties.

Onder impuls van Jo Vandeurzen, toenmalige minister van Welzijn, wordt een Vlaamse hulplijn voor vragen over geweld, misbruik en kindermishandeling opgericht.

  • In het voorjaar van 2012 start 1712 dankzij een samenwerking tussen de CAW’s en de Vertrouwenscentra Kindermishandeling. Professionele hulpverleners van beide organisaties realiseren de hulplijn.
  • In 2014 kunnen mensen ook een hulpvraag via mail stellen.
  • In 2018 krijgt 1712 een eigen coördinator.
  • In 2019 gaat de chathulpverlening van start. Op 17/12 krijgt 1712 zijn eigen dag.
  • Tegen de achtergrond van de lockdown en de toename van huiselijk geweld, breidt 1712 zijn telefonische openingsuren en telefoonlijnen uit in 2020. Op piekmomenten zijn er maar liefst 10 lijnen actief. Kids With Buns lanceert zijn debuutsingle ‘1712’ op 17/12. Voortaan heeft de hulplijn heeft zijn eigen ‘nummer’.
  • In 2021 volgt een uitbreiding van de chat-openingsuren; er zijn 3 chatlijnen op piekmomenten.
  • De afgelopen tien jaar kreeg 1712 51.699 unieke oproepen over 66.069 gemelde personen, (mogelijke) slachtoffers van geweld, misbruik en kindermishandeling. In vergelijking met 2012, het opstartjaar van 1712, is het aantal oproepen meer dan verdriedubbeld.

De afgelopen tien jaar legde hulplijn 1712 een mooi parcours af”, aldus Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding. “Elk jaar contacteren meer mensen 1712 over thema’s waarop nog steeds een taboe rust. 1712 is ook één van de meest laagdrempelige hulpverleningsinitiatieven voor vragen over geweld, misbruik en kindermishandeling. Het is positief dat meer slachtoffers van geweld, misbruik of kindermishandeling de weg vinden naar 1712. Verder stemt het mij hoopvol dat omstaanders 1712 contacteren als ze een vermoeden van kindermishandeling hebben.


Naar aanleiding van de tiende verjaardag verwelkomt hulplijn 1712 op donderdag 10/2 om 10u HM Koningin Mathilde en minister Beke voor een inhoudelijk werkbezoek. Tijdens dit werkbezoek treden HM Koningin Mathilde en de minister in dialoog met 1712-hulpverleners en krijgen ze een toelichting van de jaarcijfers 2021.

Meer info

Lees het 1712 jaarrapport