Hulplijn 1712 richt zich naar plegers van familiaal geweld

Eerste grootschalige campagne gericht op die doelgroep

Op de internationale dag tegen Ouderenmis(be)handeling (15/6) lanceert de Vlaamse overheid een campagne voor hulplijn 1712 gericht op volwassenen die familiaal geweld plegen uit onmacht of in een stresssituatie. Dit is de eerste grootschalige campagne van de Vlaamse overheid specifiek gericht op deze doelgroep.

Radiospots en filmpjes op sociale media moeten de doelgroep aansporen om 1712 te contacteren.

In 2020 contacteerden slechts 64 plegers hulplijn 1712. Dat is minder dan 1% van het totaal aantal oproepen. Wim Van de Voorde, Vlaams coördinator van hulplijn 1712: “Het afgelopen jaar zagen we een stijging van 50% meer oproepen naar 1712. Desondanks contacteren erg weinig personen die geweld plegen hulplijn 1712. Het bieden van hulp aan die mensen is nochtans cruciaal om familiaal geweld te stoppen.

Realiteit of fictie? Lize Spit en Ish Ait Hamou klimmen in de pen

Voor de 1712 - campagne schreven auteurs Lize Spit en Ish Ait Hamou een aangrijpende tekst over familiaal geweld.

Lize Spit schrijft over een koppel met kinderen waar stress, spanningen en sluimerende conflicten soms escaleren tot geweld. De vernederingen, frustraties en het onvermogen om constructief te communiceren tonen dat het koppel vastzit in een negatieve geweldspiraal.

In de tekst van Ish Ait Hamou getuigt een kwetsbare en zorgafhankelijke ouder over de pijn en het verdriet dat zijn volwassen kind hem aandoet. Desondanks blijft de ouder loyaal. Gevoelens van schuld en schaamte overheersen.

Bekijk de video’s waarin de auteurs het tekstfragment voorlezen en oproepen om 1712 te contacteren.

“Mijn kinderen kletsen geven. Ik mag dat echt niet meer doen.”

De Vlaamse overheid zendt gedurende een week drie radiospots uit. In een spot over ouderenmis(be)handeling, partnergeweld en kindermishandeling getuigen personen die zich zorgen maken over hun gewelddadig gedrag.

Wim Van de Voorde: “Wanneer het gaat over familiaal geweld, is de beeldvorming van personen die geweld plegen vaak gepolariseerd of eenzijdig. In sommige gevallen is dat niet alleen onjuist, maar ook schuldbeladen. Personen die geweld plegen in een stresssituatie, kunnen evengoed liefhebbende ouders, kinderen of partners zijn die zich zorgen maken over hun gewelddadig gedrag. Met de campagne willen wie die personen aansporen om hulp te zoeken zodat het geweld stopt.”

Corona zet de zaken op scherp

De coronacrisis zette in relaties en families een aantal zaken op scherp. Talloze studies tonen dat er meer spanningen, conflicten en geweld voorkwam. Verder waren er een aantal risicofactoren voor familiaal geweld sterk(er) aanwezig. Voorbeelden hiervan zijn: overmatige stress, problemen met het reguleren van emoties, verslavingsproblematiek, financiële problemen, sociaal isolement, problematische woonomgeving en ingrijpende levensgebeurtenissen.

Wim Van de Voorde: “Stress en gevoelens van onmacht liggen vaak aan de basis van familiaal geweld. Het geweld of de mis(be)handeling ontstaat vanuit een frustratie of uit onvermogen om met moeilijke situaties, stress en conflicten om te gaan. Er is niet altijd kwaad opzet in het spel. Geweld valt natuurlijk nooit goed te praten. Daarom wil 1712 personen die zich zorgen maken over hun gewelddadig gedrag aanmoedigen om hulp te zoeken”.

Lees het persdossier met recente cijfers, achtergrondinformatie en getuigenissen van hulpverleners en experten.

Eerste grootschalige campagne gericht op die doelgroep

De nieuwe 1712 – campagne van de Vlaamse overheid komt tot stand dankzij steun van Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding. Wouter Beke: “Dit is de eerste grootschalige campagne van de Vlaamse overheid die zich specifiek richt op personen die zich zorgen maken over hun gewelddadig gedrag tegenover hun partner of familie. De campagne past binnen een breder beleid rond de aanpak van familiaal geweld. Vanuit Welzijn ondersteun ik verschillende initiatieven gericht op (potentiële) plegers van familiaal geweld. Al die initiatieven hebben als gemeenschappelijk uitgangspunt dat ze geweld willen voorkomen of stoppen.”