Nieuwe Vlaams coördinator hulplijn 1712

Kasia Uzieblo (43 jaar) volgt Wim Van de Voorde op als Vlaams coördinator van 1712

Kasia Uzieblo werkte als senior onderzoeker bij de Forensische Zorgspecialisten in Nederland. Ook is ze als professor aan het departement Criminologie van de Vrije Universiteit Brussel verbonden, waar ze forensische psychologie en criminologische psychologie doceert. Daarnaast geeft ze les binnen onder meer het postgraduaat Forensische Psychodiagnostiek & Counseling (Thomas More) en binnen de permanente vorming Forensische Psychiatrie & Psychologie (UA, VUB, UGent en KU Leuven).

Uzieblo is gespecialiseerd in thema’s als psychopathie, risicotaxatie, seksueel geweld en intrafamiliaal geweld. Zij was als extern deskundige ook betrokken bij de onderzoekscommissie rond misbruik in de kerk. Vanuit haar diepgaande inhoudelijke expertise in het thema geweld - intrafamiliaal geweld, seksueel geweld, belaging – zowel vanuit het perspectief van de (potentiële) pleger als vanuit het perspectief van personen die met het geweld te maken krijgen (overlevers en omstaanders), is zij de geknipte kandidaat voor deze functie.

"Het is ontluisterend hoeveel geweld nog onzichtbaar blijft, terwijl het onherstelbare schade aanricht bij een haast ontelbaar aantal individuen en de bredere maatschappij. Hulplijn 1712 kan dan niet alle geweld voorkomen, maar elke steen die zij verleggen, biedt hoop en houvast aan talloze mensen die met geweld te maken krijgen. Ik ben trots om mijn schouders onder deze essentiële dienst te zetten en deel uit te maken van een team dat zich dagelijks met ongekende motivatie inzet voor hen die met geweld te maken krijgen."

Kasia Uzieblo, Vlaams coördinator 1712

Kasia Uzieblo volgt Wim Van de Voorde op en wil verder blijven inzetten op het doorbreken van het taboe rond geweldpleging. “Door het thema meer onder de publieke aandacht te brengen, vinden steeds meer mensen hun weg naar de juiste hulp. Niet enkel politie, daderhulp of slachtofferhulp zijn de poortwachters van veiligheid. Geweldpreventie is een collectieve verantwoordelijkheid; het vraagt om de alertheid en actie van ons allen."

1712 heeft de voorbije jaren sterk aan bekendheid gewonnen. Zo kreeg de hulplijn het voorbije jaar 9.424 unieke oproepen over 12.799 gemelde personen of (mogelijke) slachtoffers van geweld, misbruik of kindermishandeling. In 2012, bij de opstart van 1712 waren dat 2.549 unieke oproepen.

Hulplijn 1712 is een partnerschap tussen de Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW) en de Vertrouwenscentra Kindermishandeling (VK). Uzieblo wil in dit samenwerkingsverband blijven streven naar een synergie tussen onderzoek, praktijk en beleid. “We moeten in de aanpak van geweld ook durven out-of-the-box denken en partnerschappen uitbouwen die langdurige, stabiele en multidisciplinaire werkrelaties vooropstellen.”